ఫొటొషాప్ ని ఉపయొగించి పచ్చటి ఆకు పై వాటర్ డ్రాప్స్ ని ఎలా క్రియెట్ చెయాలనేది...ఈ క్రింది వీడియోలో చూడవచ్చు...
ఈ వీడియొ గనుక మీకు నచ్చినట్లైతె మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయగలరు...

  How to Create a Real Drop Shadow in Photoshop with Layer Styles Water Drops in Photoshop! | IceflowStudios Photoshop: How to Make Water Drops Best Way to Make Water Reflection in Photoshop How to Create a Water Flame Candle in Photoshop Photoshop: Droplets | IceflowStudios Two Minute Tip: Creating a Realistic Drop-Shadow in Photoshop WATER SPLASH EFFECT - PHOTOSHOP CC Photoshop: WATER DROPS! How to make them look real. Photoshop: How to Add a RIPPLING, WATER REFLECTION to a Photo from Scratch Make Water Bubble in Photoshop Tutorial Drop Shadow Effect in Photoshop | TUTORIAL Water Splish image created in Adobe Photoshop CS5. Full HD Video, By Adobe Photoshop Tutorial : How to make Water Drops Learn Photoshop - How to Create a Water Droplet Water Drop Photograph Realistic Water Droplets in Photoshop Photoshop - Water words animation - Tutorial Photoshop - How to make water bubbles photoshop tags water drop effect in photoshop cs6 water drop effect in photoshop 7 how to create water effect in photoshop cs5 how to make water drop in photoshop water ripple effect photoshop water splash effect photoshop how to make water effect in photoshop cs3 Let's Create A Realistic Water Drops Effect in Photoshop . Create Water Drops in Photoshop CS5 | Saffron Stroke .. Photoshop: Water Droplets - Instructables How to Create Water Drops Effect in Photoshop CS5 Photoshop: How to Make Water Drops - YouTube 25+ Water Effect Photoshop Tutorials and Brushes - Hongkiat